Kinderfysiotherapie – Fysiospecialisten Duiven – Duiven

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Er wordt gekeken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. En wat het gevolg is van deze motorische beperkingen.

U kunt ook bij ons terecht zonder verwijzing van de huisarts, consultatiebureauarts of kinderarts.

Kinderen van 0-2 jaar worden thuis in hun vertrouwde omgeving behandeld.
Kinderen boven de 2 jaar worden op de praktijk behandeld.

Voorbeelden van deze problemen bij baby’s zijn:

 • voorkeurshouding
 • afplatting van de schedel
 • te vroeg geboren baby (prematuur)
 • huilbaby
 • overstrekken (hoge spierspanning)
 • slappe baby (lage spierspanning)
 • klompvoet, hakvoet etc.
 • syndromen bijv. Down
 • neurologische aandoeningen
 • plexus brachialisletsel (overrekking van zenuwweefsel t.h.v. de schouder tijdens de bevalling, waardoor spiergroepen verlamd raken)

Voorbeelden van problemen bij peuters en kleuters zijn o.a.:

 • veel vallen
 • angst om te bewegen
 • op de tenen lopen
 • niet of laat lopen
 • houterig bewegen
 • billenschuiven
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • afwijkend looppatroon

Voorbeelden van problemen bij het oudere kind zijn o.a.:

 • nek, rug, knie, heup, enkelklachten etc.
 • afwijkend looppatroon
 • ademhalingsproblemen
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • schrijfproblemen
 • opvallende motoriek zoals houterig, slap, angstig etc.

In een gesprek met u en/ of uw kind proberen we het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarna volgt een observatie en/ of onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden besproken en aan de hand daarvan wordt er voorlichting gegeven, advies of er wordt een behandelplan opgesteld. De bevindingen van de therapie worden aan ouders, huisarts en eventueel consultatiebureau en/ of kinderarts teruggekoppeld middels een rapportage.

Als u na het bovenstaande nog vragen heeft bel gerust naar de praktijk.

Annet Siebelink, kinderfysiotherapeut
0316-261685

kinderfysio-site