Oefentherapie bij chronische aandoeningen – Fysiospecialisten Duiven – Duiven

Oefentherapie bij chronische aandoeningen

Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken metclaudicationet tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Artsen gebruiken ook wel de term perifeer arterieel vaatlijden (PAV)
Claudicatio intermittens is een uiting van doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). De binnenkant van de slagader raakt beschadigd door het afzetten van vetten (cholesterol) en kalk, wat door het bloed vervoerd wordt. Hierdoor worden de bloedvaten steeds nauwer. Doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van vernauwde of afgesloten slagaders kunnen op verschillende manieren tot uiting komen.
Er kan sprake zijn van een langzaam sluipend proces. De eerste klachten kunnen zich voordoen tijdens inspanning, bijvoorbeeld tijdens lopen, rennen of traplopen. Door de inspanning vraagt het lichaam een verhoogde energietoevoer. Dit wordt verkregen door een snellere toevoer van zuurstofrijk bloed. Als het vernauwde bloedvat niet meer in staat is om voldoende zuurstofrijk bloed aan te voeren, ontstaat er bij inspanning krampende pijn in het been, die dwingt tot regelmatig stilstaan: claudicatio intermittens.

Vergoeding

Om voor vergoeding via uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de vaatchirurg of de huisarts nodig. Als u bent verwezen voor gesuperviseerde looptraining, betreft dit een chronische aandoening voor fysiotherapie; de behandeling wordt vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Als u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, moet u de eerste 20 behandelingen (of het niet verzekerde deel hiervan) zelf betalen.

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. De fysiotherapeuten zijn op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten geschoold. Zij geven looptherapie aan mensen met Claudicatio Intermittens/etalagebenen. Hierbij vindt er nauw contact plaats met de vaatspecialist.
Onze praktijk is aangesloten bij ClaudicatioNet. De gespecialiseerde fysiotherapeut in onze praktijk is: Annet Siebelink

Loopgroep

Door pijn in beide benen of één been hebben mensen met Claudicatio Intermittens de neiging om als gevolg van de klachten minder te bewegen of het lopen gaan vermijden. Claudicatio Intermittens veroorzaakt op den duur beperkingen in het dagelijks leven, doordat de loopafstand afneemt en men pijnklachten gaat ervaren bij werken, huishoudelijke activiteiten, boodschappen doen etc. Het is juist belangrijk toch te blijven bewegen. Uit onderzoek blijkt dat met looptherapie goede resultaten te behalen zijn.

Naast de individuele looptherapie met onze Claudicatio therapeut, Annet Siebelink, is er ook een mogelijkheid om aan te sluiten bij de loopgroep.
De loopgroep is voor mannen en vrouwen met diagnose Claudicatio Intermittens (fontaine I t/m IV), die wel of geen looptraining hebben gevolgd. Doelen van de loopgroep zijn o.a.: meer motivatie om te lopen en te blijven lopen, vergroten van de loopafstand, vergroten van het uithoudingsvermogen en contact met lotgenoten. U wordt begeleid door onze therapeute, die gespecialiseerd is  in Claudicatio Intermittens en lid is van het Claudicationet.
De loopgroep vindt plaats in het Horsterpark in Duiven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Claudicatio therapeute, Annet Siebelink, 0316-261685