Oefentherapie bij chronische aandoeningen

-CVA
-COPD

Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens betekent letterlijk hinken metclaudicationet tussenpozen. In Nederland is een veelgebruikte term voor deze aandoening “etalagebenen”. Artsen gebruiken ook wel de term perifeer arterieel vaatlijden (PAV)
Claudicatio intermittens is een uiting van doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). De binnenkant van de slagader raakt beschadigd door het afzetten van vetten (cholesterol) en kalk, wat door het bloed vervoerd wordt. Hierdoor worden de bloedvaten steeds nauwer. Doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van vernauwde of afgesloten slagaders kunnen op verschillende manieren tot uiting komen.
Er kan sprake zijn van een langzaam sluipend proces. De eerste klachten kunnen zich voordoen tijdens inspanning, bijvoorbeeld tijdens lopen, rennen of traplopen. Door de inspanning vraagt het lichaam een verhoogde energietoevoer. Dit wordt verkregen door een snellere toevoer van zuurstofrijk bloed. Als het vernauwde bloedvat niet meer in staat is om voldoende zuurstofrijk bloed aan te voeren, ontstaat er bij inspanning krampende pijn in het been, die dwingt tot regelmatig stilstaan: claudicatio intermittens.

Vergoeding

Om voor vergoeding via uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de vaatchirurg of de huisarts nodig. Als u bent verwezen voor gesuperviseerde looptraining, betreft dit een chronische aandoening voor fysiotherapie; de behandeling wordt vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen kunnen uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Als u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, moet u de eerste 20 behandelingen (of het niet verzekerde deel hiervan) zelf betalen.

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. De fysiotherapeuten zijn op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten geschoold. Zij geven looptherapie aan mensen met Claudicatio Intermittens/etalagebenen. Hierbij vindt er nauw contact plaats met de vaatspecialist.
Onze praktijk is aangesloten bij ClaudicatioNet. De gespecialiseerde fysiotherapeut in onze praktijk is: Annet Siebelink