PRIVACY en REGLEMENT

Fysiospecialisten Duiven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Graag willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Onze praktijk werkt conform de nieuwe AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Deze zaken zijn in onderstaand reglement vastgelegd:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de worden verwerkt;
 • Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiĆ«nten dossier. Met de softwareleverancier is een bewerkingsovereenkomst afgesloten. Alleen (technische)supportmedewerkers kunnen persoonsgegevens inzien met uitdrukkelijke toestemming van indiener;
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem) Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbetering.
  Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut;
 • Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12-16 jaar geldt, dat zowel de ouder of voogd als het kind toestemming moet geven
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, administratief medewerkers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;
 • De wettelijke bewaartermijn van de dossiers bedraagt 15 jaar;
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit kenbaar maken via info@fysiospecialistenduiven.nl
  Ook kunt u op dit mailadres een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering versturen.